Milwaukee Instruments, EU

pH Metri, konduktometri, merači rastvorenog kiseonika ,turbidimetri

Fotometri za kontrolu parametara u pijaćim vodama, bazenima, u procesu prerade vode

Refraktometri

Titratori za kontrolu kvaliteta vina

Link ka proizvođaču www.milwaukeeinstruments.com