Vortexi, mini centrifuge, termo blokovi

  • Centrifuge za mikrotube i PCR stripove do 6000 o/min
  • Vortexi sa platformama za više mikrotuba
  • Termoblokovi i termo-šejkeri