BD Bactec

Aparat za hemokulture\r\n\r\n\r\nKapacitet aparata: 50, 120 ili 240 uzoraka\r\n\r\nDetekcija porasta bakterija se vrši merenjem fluoroscencije\r\n\r\nVise vrsta specificnih podloga

Ceveron alpha

Automatski koagulometar nove generacije\r\n\r\nPotpuno automatizovani walk-away-system, mogućnost simultanog odredjivanja koagulometrijskih, hromogenih i turbidimetrijskih testova.\r\n\r\n \r\n\r\nNeprekidan rad aparata (24sata/7dana) sa neoeograničenim brojem programa\r\nMogućnost povezivanja na LIS, barkod identifikacija svih uzoraka, barkodirani TC reagensi.

Analytik Jena - qTOWER

Real Time PCR

\r\n \r\n\r\nKvantitativni real time PCR u 96 x 0,2 SBS standardnom formatu\r\n\r\nDostupan sa ili bez GRADIENT funkcije\r\n\r\nPatentirani optički sistem visokih performansi sa dugoročnom garancijom od 10 godina\r\n\r\nIndividualna konfiguracija sa do 6 različitih mernih kanala\r\n\r\nIzbor od 10 HR FRET modula za različite boje\r\n\r\nVelika brzina skeniranja: 6 sec. za mikrotitar ploču za 96 uzoraka (nezavisno od broja)

Socorex Isba

Liquid Handling Made in Switzerland!

\r\n

– pipete

\r\n

– pipetori

\r\n

– dispenzori

\r\n

– steperi

\r\n

– i prateći potrošni materijal

\r\n

ISO 9001 i ISO 13485 sistem upravljanja kvalitetom. Linije koje se koriste u In Vitro Dijagnostici proizvedene su u skladu sa IVD 98/79 EEC direktivom za medicinska sredstva i poseduju CE sertifikat. Svi proizvodi kompatibilni su sa  ISO 8655, GLP, GMP i NCCLS standardima.

VELIKA AKCIJA

APARATI ZA FIZIKALNU TERAPIJU!!!

\r\n

 

\r\n

ENRAF-NONIUS

\r\n

 

\r\n

Saznajte više

\r\n \r\n

Dobro dosli na VICOR

VICOR d.o.o. je savremena kompanija koja se bavi zastupanjem, uvozom i distribucijom laboratorijskog potrošnog materijala, aprata i instrumenata za laboratorijsku medicinsku dijagnostiku, fizikalnu medicinu i industrijsku kontrolu kvaliteta. Naš cilj je poboljšanje kvaliteta usluga uz saradnju sa kompanijama i proizvođačima koji obezbeđuju kvalitatetne i inovativne proizvode, širenje prodajnog programa, usavršavanje tehničke i postprodajne podrške, a sve u cilju zadovoljenja potreba naših kupaca. \r\nKompanija je sertifikovana po ISO 9001:2008 standardu od strane SGS-a.

Naši Partneri