BD Bactec

Aparat za hemokulture

Kapacitet aparata: 50, 120 ili 240 uzoraka

Detekcija porasta bakterija se vrši merenjem fluoroscencije

Vise vrsta specificnih podloga

Ceveron alpha

Automatski koagulometar nove generacije

Potpuno automatizovani walk-away-system, mogućnost simultanog odredjivanja koagulometrijskih, hromogenih i turbidimetrijskih testova.

Neprekidan rad aparata (24sata/7dana) sa neoeograničenim brojem programarnMogućnost povezivanja na LIS, barkod identifikacija svih uzoraka, barkodirani TC reagensi.

Analytik Jena - qTOWER

Real Time PCR

Kvantitativni real time PCR u 96 x 0,2 SBS standardnom formatu

Dostupan sa ili bez GRADIENT funkcije

Patentirani optički sistem visokih performansi sa dugoročnom garancijom od 10 godina

Individualna konfiguracija sa do 6 različitih mernih kanala

Izbor od 10 HR FRET modula za različite boje

Velika brzina skeniranja: 6 sec. za mikrotitar ploču za 96 uzoraka (nezavisno od broja)

Socorex Isba

Liquid Handling Made in Switzerland!

– pipete

– pipetori

– dispenzori

– steperi

– i prateći potrošni materijal

ISO 9001 i ISO 13485 sistem upravljanja kvalitetom. Linije koje se koriste u In Vitro Dijagnostici proizvedene su u skladu sa IVD 98/79 EEC direktivom za medicinska sredstva i poseduju CE sertifikat. Svi proizvodi kompatibilni su sa  ISO 8655, GLP, GMP i NCCLS standardima.

VELIKA AKCIJA

APARATI ZA FIZIKALNU TERAPIJU!!!

ENRAF-NONIUS

 

Saznajte više

Dobro dosli na VICOR

VICOR d.o.o. je savremena kompanija koja se bavi zastupanjem, uvozom i distribucijom laboratorijskog potrošnog materijala, aprata i instrumenata za laboratorijsku medicinsku dijagnostiku, fizikalnu medicinu i industrijsku kontrolu kvaliteta. Naš cilj je poboljšanje kvaliteta usluga uz saradnju sa kompanijama i proizvođačima koji obezbeđuju kvalitatetne i inovativne proizvode, širenje prodajnog programa, usavršavanje tehničke i postprodajne podrške, a sve u cilju zadovoljenja potreba naših kupaca.

Kompanija je sertifikovana po ISO 9001:2008 standardu.

Naši Partneri